image_not_found
Vraag 1 van 7

Zijn er goede doelen of maatschappelijk projecten die jullie organisatie ondersteund?

Vraag 2 van 7

Vind jij dat jouw organisatie als geheel een positieve bijdrage levert aan de maatschappij of de samenleving?

Vraag 3 van 7

Hoe belangrijk denk jij dat jouw collega’s een maatschappelijke bijdrage van je organisatie vinden?

  Niet belangrijk
Zeer belangrijk  
Vraag 4 van 7

Hoeveel procent van de organisatie is naast hun werk betrokken bij een maatschappelijk doel van de organisatie?

  Weinig
Veel  
Vraag 5 van 7

Heeft jouw organisatie een Purpose gedefinieerd (breder maatschappelijk doel)?

Vraag 6 van 7

Als een Purpose is gedefinieerd, hoe groot is naar jouw idee het percentage van je collega’s dat de Purpose ook weet te benoemen?

  Weinig
Veel  
Vraag 7 van 7

Worden er in jouw organisatie meetinstrumenten ingezet om de maatschappelijke betrokkenheid van jouw en je collega’s te meten en te verbeteren?

Vul hieronder jouw gegevens in om jouw score te zien.

0%